O nama

Ovčice d.o.o.
Adresa: Franina ulica 16, 21210 Solin-Kučine
OIB: 34757187964
IBAN: HR 92 236 0000 1101634310

Ovčice d.o.o. posluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.