Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

Ovčice d.o.o.
Adresa: Franina ulica 16, 21210 Solin-Kučine
OIB: 34757187964
IBAN: HR 92 236 0000 1101634310

Uvjeti korištenja

Ovčice d.o.o. posluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

 

1.         OPĆE ODREDBE

1.1       Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica uređuje korištenje web stranica od strane korisnika.

1.2  U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Ovčice d.o.o.
Adresa: Franina ulica 16, 21210 Solin-Kučine
OIB: 34757187964 
IBAN: HR 92 236 0000 1101634310

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu OVČICE d.o.o.

Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

1.3       Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2.         OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1       Korisnik se obvezuje da neće

-          koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

-          unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;

-          mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

-          koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

-          koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

-          unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2       Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Ovčice d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Ovčice d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3       Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4      Ovčice d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5       Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Ovčice d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Ovčice d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Ovčice d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.6      Ovčice d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7      Ovčice d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8      Ovčice d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9      Ovčice d.o.o. zadržava pravo  spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10    Ovčice d.o.o. niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama.

3.         INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1       Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Ovčice d.o.o. ili njegovih ovlaštenika.

3.2       Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3       Radi izbjegavanja svake sumnje, Ovčice d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4       Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5       Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati ("download") određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6       Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, ("upload") na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Ovčice d.o.o. .

4.         ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1       Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati Ovčice d.o.o. osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2       Označavanjem odgovarajuće kućice ili klikom na botun prihvaćam Opće uvjete na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

-          suglasnost da Ovčice d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Ovčice d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika Ovčice d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

-          potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Ovčice d.o.o. na zadovoljstvo korisnika;

-          davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3      Ovčice d.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4      Ovčice d.o.o. neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5      Ovčice d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6      Ovčice d.o.o. će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7       Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Ovčice d.o.o. .

4.8       Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Ovčice d.o.o. će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.9       Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

 

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

 

5.         KORIŠTENJE WEB STRANICE I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1       Korištenje usluge kupovine je dostupno isključivo korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni.

5.2.      Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3       Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja kupovine. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Ovčice d.o.o.K putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

5.4              Registracijom korisnik potvrđuje:

-          da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete,  a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na kupovinu na web stranici;

-          potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;

-          da daje Ovčice d.o.o. izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Ovčice d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika Ovčice d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

5.5       Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem web stranice vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode  dostupne na stranici ("proizvodi") na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Ovčice d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

5.6       Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "Dodajte u košaricu", odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti "Košarica" gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Ovčice d.o.o...

5.7      Ovčice d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

6.         CIJENE PROIZVODA PUTEM WEB STRANICE

6.1       Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama ("HRK") i uključuju porez na dodanu vrijednost. Ovčice d.o.o. može odrediti određene popuste na kupovinu koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji "Akcijski artikli".

6.2       Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3       Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

6.4       Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

Proizvodi dostavljaju se uz naplatu dostave po cijeni koju odredi dostavljačka služba.

7.         DOSTAVA PUTEM WEB STRANICE

7.1       Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske, EU.

Neki od proizvoda neće moći biti dostavljeni u sve zemlje , ovisno o zakonima tih zemalja, o čemu će kupac biti obaviješten prilikom kreiranja narudžbe.

7.2       Nakon što Ovčice d.o.o. evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 48 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

-          od 2 do 5 radnih dana za područje Republike Hrvatske

7.3       Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Ovčice d.o.o. nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

7.4       Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Korisnik nije na adresi dostave:

-          bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili

-          proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

7.5       Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski Ovčice d.o.o. putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Ovčice d.o.o. se obvezuje u roku od idućih 15 radnih dana izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodi koji se nalazi na lageru, a ukoliko je isti proizvod potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produljuje za rok dostave od strane dobavljača, bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.

7.6       Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Ovčice d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

8.       POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEB STRANICE

8.1     Registrirani korisnik ima pravo u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Ovčice d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

8.2     Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju nakon pristupa web stranici, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

8.3     Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

8.4     Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

8.5     Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

8.6.    Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Ovčice d.o.o. nije dužna izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

8.7     Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Ovčice d.o.o. će postupiti kako je navedeno u točci  9.1  s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Ovčice d.o.o. .

8.8    Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Ovčice d.o.o. koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

8.9     Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Ovčice d.o.o. je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

9.       OSTALI UVJETI WEB STRANICE

9.1    Ovčice d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

-          uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem

-          u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja web stranice, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Ovčice d.o.o. .

9.2    Ovčice d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja web stranice.

9.3     Na korištenje web stranice primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje web stranice.

10.       IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

10.1    Ovčice d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

10.2     Za korištenje web stranice važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

10.3     Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Splitu.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava